Wenduine, 1 augustus 2017

De BKB werkt reeds voor de twaalfde maal samen met Remie De Baerdemaecker, initiatiefnemer van de strandbolling in Wenduine. Zowel Meetjeslandse competitiebolders als recreantenbolders uit diverse streken trokken naar de kust om zich te meten de in het mulle strandzand. De inrichters schakelden negen vrijwilligers in om vlakbij de Rotonde acht krulbolbanen aan te leggen. Het wedstrijdsysteem voorzag dat iedereen vier matchen speelde met telkens andere ploegmaats en andere tegenstanders. Twee bolders slaagden erin alle vier hun wedstrijden te winnen. Verrassend was dat recreantenbolder Marc Van Damme het minste tegenpunten liet scoren. Hij is aldus de winnaar van deze 12de editie.

Op de foto in bijlage zien we de twee beste bolders van de dag samen met de vrijwilligers die dit uniek tornooi mogelijk maakten. Van links naar rechts: Johan Vandewalle, Jeanine Criel, schepen De Haan Rudy Claus, Mariette de Craene, Roger De Poorter (2de plaats), Marc Van Damme (1ste plaats), Remie De Baerdemaecker, Patrick Huyghe en Daniel De Schuyter. (HC op basis van info BKB)

Strandbolling