• AAD-NewYear-FunShoot-2018-58.jpg
  • BCA_curling.jpg
  • BKstawip2019.jpg
  • sportivheader1.gif
  • sportivheader2.gif
  • sportivheader3.gif
  • sportivheader4.gif
  • sportivheader5.gif

erkende 

Vlaamse

sportfederatie

Nieuwe regels... nieuwe Corona update

👉 Outdoor sporten
t.e.m. 18j: wedstrijden toegelaten
18+: geen wedstrijden toegelaten
👉 Indoor sporten
t.e.m. 12j: wedstrijden toegelaten zonder afstand
13 t.e.m. 18j: altijd 1,5m afstand, ook bij wedstrijden
18+: altijd 1,5m afstand, geen wedstrijden toegelaten
👉 Zwembaden zijn open, 12+: altijd 1,5m afstand
👉 Kleedkamers en douches blijven gesloten (behalve bij zwembaden)
👉 Geen publiek toegelaten (behalve één gezinslid per kind bij wedstrijden of één begeleider voor de G-sporter)
👉 Niet carpoolen 

Een uitgebreide versie kan je hieronder vinden.


- Outdoorsportactiviteiten:

o Voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar (°2002 of later) is outdoor contact

toegestaan in de eigen sportgroep en tussen verschillende sportgroepen.

o Voor 18+ (°2001 of vroeger) is enkel contact toegestaan binnen de sportgroep,

tussen verschillende sportgroepen zijn sportactiviteiten waar de onderlinge afstand

van 1,5m niet kan gewaarborgd worden niet toegelaten.

o Alle amateursportwedstrijden tussen clubs vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) zijn niet

toegelaten

- Indoorsportactiviteiten:

o Voor kinderen en jongeren tot en met 12 jaar (°2008 of later) is indoor contact

toegestaan in de eigen sportgroep en tussen verschillende sportgroepen, inclusief

wedstrijden.

o Voor 12+ (°2007 of vroeger) is enkel contactloos sporten toegestaan, zowel binnen

de eigen sportgroep als tussen verschillende sportgroepen. Sportactiviteiten waar de

onderlinge afstand van 1,5m niet kan gewaarborgd worden, zijn niet toegelaten.

o Jeugdwedstrijden voor jongeren tot en met 18 jaar waarbij de onderlinge afstand van

1,5m kan gegarandeerd worden, zijn toegelaten

o Alle amateursportwedstrijden tussen clubs vanaf 19 jaar (°2001 of later) zijn niet

toegelaten

- Topsport en profsportwedstrijden zijn bij uitzondering wel nog toegelaten, ook met contact

tussen sporters. (definitie opgenomen in de leidraad sport en corona)

- Sportkampen, -klassen en -stages zijn mogelijk op basis van de toegelaten sportactiviteiten

en voor kampgroepen van maximum 50 personen tot en met 12 jaar ( °2008 of later) of van

maximum 20 personen vanaf 13 jaar (°2007 of vroeger) bij indooractiviteiten en maximum 50

personen vanaf 13 jaar bij outdooractiviteiten.

Maatregelen voor de sportsector vanaf 23 oktober

o Tot en met 12 jaar (°2008 of later) zijn kampen met overnachting toegelaten

o Tussen 12 jaar en 14 jaar (°2007 en °2006) zijn kampen met overnachting enkel

toegestaan indien dit voor minstens 4 opeenvolgende overnachtingen is

o Voor jongeren ouder dan 14 jaar (°2005 of vroeger) worden geen kampen met

overnachting toegestaan

- Het aantal sporters in een sportinfrastructuur wordt bepaald door de densiteitsregels zoals

hierboven vermeld en zoals verder geduid in de leidraad corona en sport.

- Kleedkamers en douches zijn niet toegankelijk, met uitzondering voor de zwembaden.

Bij uitzondering kunnen kleedkamers na het sporten onder strikte voorwaarden worden

opengesteld voor watersporters die hun wetsuit moeten uittrekken. Ook klassen kunnen in

functie van LO-lessen nog gebruik maken van kleedkamers, cfr. de protocollen in onderwijs.

- Bij gedeeld gebruik van een kleedkamer door niet-huisgenoten gelden minstens volgende richtlijnen:

o Steeds 1,5 m tussen personen

o 4m² per persoon als densiteitsregel

o Zo veel mogelijk mondmasker dragen

- De sportkantines volgen de richtlijnen voor de horeca.

- Publiek

o is niet toegelaten behalve

▪ Tijdens een training omwille van medische redenen (begeleiding G-sporters)

of omwille van begeleiding van kleuters

▪ Bij jeugdwedstrijden indien beperkt tot 1 lid van het huishouden per

deelnemer of 1 begeleider bij een G-sporter

o houdt te allen tijde 1,5m afstand (ook indien zittend in een vaste infrastructuur met

tribunes)

o draagt zowel indoor als outdoor verplicht een mondmasker

- CERM moet ingevuld worden volgens de richtlijnen in de leidraad corona en sport en het

protocol voor sportevenementen en -wedstrijden.

- In zwembaden kunnen enkel sportactiviteiten beoefend worden waarbij contact te allen tijde

kan vermeden worden (voor +12-jarigen). Het basisprotocol zwembaden wordt gevolgd.

- Voor professionele sportbeoefening/topsport kunnen mits expliciete toestemming door de

overheid uitzonderingen worden toegestaan.

 

Activiteitenkalender

juli
24

24 juli 2021

aug
14

14 augustus 2021 13:30 - 21:00

aug
15

15 augustus 2021 13:30 - 21:00

sept
18

18 september 2021