De missie van Sportiv vzw

"Sportiv wil de beoefening van de actieve wedstrijd- en recreatiesport in Vlaanderen bevorderen.
Zij doet dit in samenwerking met de aangesloten bonden en clubs
en door middel van de door hen aangeboden sporten

Sportiv promoot beoefening van de aangesloten sporten voor alle leeftijden,
prestatieniveaus en doelgroepen.

Sportiv wil dit bereiken door een blijvend streven naar kwaliteit
en legt hiervoor de klemtoon op samenwerken"

Ons motto is:
‘Samen sterk voor de promotie van sport in Vlaanderen’