• 2019nov_NicolasHein_klein.jpg
  • AAD-NewYear-FunShoot-2018-58.jpg
  • BCA_curling.jpg
  • BKstawip2019.jpg
  • sportivheader1.gif
  • sportivheader2.gif
  • sportivheader3.gif
  • sportivheader4.gif
  • sportivheader5.gif

erkende 

Vlaamse

sportfederatie

Competitie - recreatie
- de hoeveelheid kwalitatieve verslagen van grote bovenlokale wedstrijden en kampioenschappen verhogen
- de organisatie van officiële internationale wedstrijden en kampioenschapppen ondersteunen

Vorming
- het aantal leden dat de VTS-cursussen volgt, doen stijgen
- bonden en clubs ondersteunen betreffende de cursussen scheidsrechter, wedstrijdleider en dergelijke

Begeleiding clubs
- kwaliteitslabels voor clubs realiseren
- erkenning als "Vlaamse Sportfederatie' bekomen

Informatie
- informatie betreffende spelregels enerzijds en georganiseerde kennismaking anderzijds, direct kunnen verstrekken
- informatieverstrekking via de webstek, nieuwsmail en tijdschrift uitbreiden

Promoten sporten
- aantal actieve jonge senioren verhogen

Jeugd
- bestaande en nieuwe kernen met jeugdwerking ondersteunen
- inrichten van een multidisciplinair jeugdsportkamp

Verder zal Sportiv vzw op het vlak van ledenadministratie, ongevallenverzekering, medisch en ethisch verantwoord
sporten de vereisten opvolgen die het decreet 2001 stelt aan de "Vlaamse Sportfederaties"

Activiteitenkalender

feb
9

9 februari 2020 10:00 - 17:00

mrt
20

20 maart 2020 - 22 maart 2020

juni
7

7 juni 2020 09:00 - 13:00

juni
27

27 juni 2020 - 28 juni 2020

aug
15

15 augustus 2020 13:00 - 22:00