• sportivheader1.gif
  • sportivheader2.gif
  • sportivheader3.gif
  • sportivheader4.gif
  • sportivheader5.gif
  • sportivheader6.gif
  • sportivheader7.gif

erkende 

Vlaamse

sportfederatie

Sportiv ondersteunt de promotie van actieve wedstrijd- en recreatiesport in Vlaanderen.

In de submenu's vind je meer informatie over ons beleid (missie en doelstellingen), de samenstelling van het bestuur en het organogram.
Via het menu 'verzekering' kan je de polis van Sportiv raadplegen en aangifteformulieren downloaden.

Klik op de afbeelding hiernaast om de infofolder van Sportiv te bekijken.