• 2019nov_NicolasHein_klein.jpg
  • AAD-NewYear-FunShoot-2018-58.jpg
  • BCA_curling.jpg
  • BKstawip2019.jpg
  • sportivheader1.gif
  • sportivheader2.gif
  • sportivheader3.gif
  • sportivheader4.gif
  • sportivheader5.gif

erkende 

Vlaamse

sportfederatie

Sportiv vzw (afkorting van Sport In Vlaanderen) is een door Sport Vlaanderen erkende sportfederatie die de beoefening van de actieve wedstrijd- en recreatiesport in Vlaanderen in georganiseerd verband wil promoten en bevorderen. Zij doet dit in samenwerking met haar aangesloten sportbonden en sportclubs.

Sportiv promoot de beoefening van die aangesloten sporten voor alle leeftijden, prestatieniveaus en doelgroepen en vertegenwoordigt zijn leden in binnen- en buitenland. 

Sportiv wil dit bereiken door een blijvend streven naar kwaliteit en legt hiervoor de klemtoon op samenwerking.

 

Bij Sportiv aansluiten kan je hier

 

In de submenu's vind je meer informatie over ons beleid (missie en doelstellingen), de samenstelling van het bestuur en het organigram.

Via het menu 'verzekering' kan je de polis van Sportiv raadplegen en aangifteformulieren downloaden.

 

Internet Leden Administratie:
logo FM

Klik hier als clubsecretaris.  Klik door en log in. 
Zo kan je online al je clubinformatie raadplegen, wijzigen en nieuw leden ingeven.