• 2019nov_NicolasHein_klein.jpg
  • AAD-NewYear-FunShoot-2018-58.jpg
  • BCA_curling.jpg
  • BKstawip2019.jpg
  • sportivheader1.gif
  • sportivheader2.gif
  • sportivheader3.gif
  • sportivheader4.gif
  • sportivheader5.gif

erkende 

Vlaamse

sportfederatie

Beleid

Competitie - recreatie
- de hoeveelheid kwalitatieve verslagen van grote bovenlokale wedstrijden en kampioenschappen verhogen
- de organisatie van officiële internationale wedstrijden en kampioenschapppen ondersteunen

Vorming
- het aantal leden dat de VTS-cursussen volgt, doen stijgen
- bonden en clubs ondersteunen betreffende de cursussen scheidsrechter, wedstrijdleider en dergelijke

Begeleiding clubs
- kwaliteitslabels voor clubs realiseren
- erkenning als "Vlaamse Sportfederatie' bekomen

Informatie
- informatie betreffende spelregels enerzijds en georganiseerde kennismaking anderzijds, direct kunnen verstrekken
- informatieverstrekking via de webstek, nieuwsmail en tijdschrift uitbreiden

Promoten sporten
- aantal actieve jonge senioren verhogen

Jeugd
- bestaande en nieuwe kernen met jeugdwerking ondersteunen
- inrichten van een multidisciplinair jeugdsportkamp

Verder zal Sportiv vzw op het vlak van ledenadministratie, ongevallenverzekering, medisch en ethisch verantwoord
sporten de vereisten opvolgen die het decreet 2001 stelt aan de "Vlaamse Sportfederaties"

De missie van Sportiv vzw

"Sportiv wil de beoefening van de actieve wedstrijd- en recreatiesport in Vlaanderen bevorderen.
Zij doet dit in samenwerking met de aangesloten bonden en clubs
en door middel van de door hen aangeboden sporten

Sportiv promoot beoefening van de aangesloten sporten voor alle leeftijden,
prestatieniveaus en doelgroepen.

Sportiv wil dit bereiken door een blijvend streven naar kwaliteit
en legt hiervoor de klemtoon op samenwerken"

Ons motto is:
‘Samen sterk voor de promotie van sport in Vlaanderen’